Bitcoin en belasting

Moet er belasting betaald worden over bitcoins?

Ja, je moet belasting betalen over je bitcoins en over andere crypto valuta. Bitcoin valt namelijk onder het vermogen. Dit moet u in box 3 aangeven bij de belastingaangifte. In box 3, overige bezittingen, vallen zaken als spaargeld, aandelen, schulden en dus crypto valuta zoals Bitcoin.

Hoeveel is een bitcoin waard bij de belastingaangifte?

Bij je bezittingen in box 3 moet je een bedrag invullen voor de cryptovaluta die je op dat moment in je bezit hebt. De waarde van Bitcoin fluctueert alleen aanzienlijk. In het begin van 2017 was de munt iets meer dan € 900,- waard, aan het einde van 2017 was dit bijna € 12.000,-.

Voor de Belastingdienst geldt de waarde van het bezit aan het begin van het belastingjaar. Je moet dus bekijken hoeveel je bitcoins waard waren aan het begin van het jaar. Voor de bezitters van bitcoins in 2017 is dit zeer gunstig. Iemand met 5 bitcoins had eind december 2017 een vermogen van ongeveer € 60.000,- (5 bitcoins maal € 12.000,-), hij hoeft echter maar € 4.500,- (5 bitcoins maal € 900,-) op te geven in box 3. Deze € 4.500,- wordt bij zijn vermogen opgeteld.

Situatie 2017

Hoeveel belasting moet ik betalen over mijn bitcoins?

Hoeveel belasting je moet betalen over bitcoins is moeilijk te zeggen. De Belastingdienst werkt namelijk met zogenaamd heffingsvrij vermogen. Dit is het vermogen waar u geen belasting over hoeft te betalen. Voor de aangifte voor 2017 is dit € 25.000,-. Als u een fiscaal partner hebt, dan mag je dit bedrag verdubbelen en mogen jullie samen € 50.000,- onbelast vermogen hebben.

Je gaat pas belasting betalen zodra het totale vermogen boven dit bedrag uitkomt. Je betaalt dan belasting over het rendement dat de Belastingdienst denkt dat haalbaar is met dat vermogen. Om dit te bepalen hanteren zij vaste percentages.

De effectieve percentages zijn als volgt:

VermogenPercentage in 2017
€ 25.000,- tot € 100.000,-0,86%
€ 100.000,- tot € 100.000.000,-1,38%
Meer dan € 100.000.000,-1,62%

Als je op 1 januari 2017 dus € 25.000,- spaargeld hebt en 5 bitcoins, dan betaal je € 38,70 vermogensbelasting.

Situatie 2018

Meer informatie volgt.