Effecten Wet Wetgeving Crypto Cryptocurrency BTC Bitcoin VS RECoin Fraude

In wat de eerste rechtszaak in de VS lijkt te zijn om deze materie te behandelen, heeft een rechter in New York geoordeeld dat Amerikaanse effectenwetgeving van toepassing is voor het vervolgen van beschuldigingen van crypto-fraude. Dit meldt Reuters op 11 september.

Districtsrechter Raymond Dearie uit de Verenigde Staten oordeelde dat de zaak tegen Maksim Zaslavskiy door kan gaan. Zaslavskiy, een inwoner van Brooklyn, zou investeerders met twee cryptocurrencies gefraudeerd hebben.

Dearie heeft geoordeeld dat de federale effectenwetten “flexibel” moeten worden geïnterpreteerd. Hij wees daarna een motie, ingediend door Zaslavskiy’s advocaten, af. Zij beweerden dat cryptocurrencies juist niet onder de Securities Exchange Act vallen.

Zoals geciteerd door de Financial Times, schreef rechter Dearie in een verklaring:

“De vraag is of de ‘elementen van een winststrevende onderneming’ voldoende in de tenlastelegging worden genoemd, zodat een redelijke jury, indien bewezen tijdens een proces, zou kunnen concluderen dat ‘investeerders het kapitaal verstrekten en deelden in de winst; [en] de promoters de onderneming beheerden, controleerden en bedienden.’ Voor de huidige doeleinden concluderen we dat ze dat zijn.”

Volgens Reuters hebben Dearie’s verklaring en andere documenten in Zaslavskiy’s zaak geen soortgelijke rechterlijke uitspraken aangehaald over het toepassen van federale effectenwetgeving op gevallen van crypto-gerelateerde fraude.

De advocaten van Zaslavskiy reageerden niet op vragen van Reuters. Richard Donoghue, een woordvoerder van het kantoor van de Amerikaanse procureur die aan de zaak werkt, weigerde ook commentaar te geven.

Zaslavskiy fraudeerde voor minimaal $300.000

De officieren van justitie beweren dat Zaslavskiy in 2017 minimaal $300.000 van beleggers heeft gekregen voor een cryptocurrency genaamd REcoin.  Onroerend goed zou de crypto dekken. Daarnaast had hij ook nog een crypto genaamd Diamond, “gesteund” door diamanten. De aanklagers beweren dat geen enkel onroerend goed of diamanten de digitale activa dekten.

Dearie merkte op dat het aan de jury is om een ​​definitieve beslissing te nemen. Hij zei daarbij ook dat de advocaten van Zaslavskiy de kans zullen krijgen om bewijzen aan te leveren. Uiteindelijk kan het nog zo zijn dat de effectenwetten niet van toepassing zijn. In dat geval moeten de advocaten bewijzen dat de tokens als valuta zijn beschouwd.

Eerder in maart oordeelde een andere federale rechter uit Brooklyn dat de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) als handelswaar kan reguleren.