VS State Farm Proces Blockchain Subrogatie

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft op 27 november een rapport gepubliceerd over het effect van blockchain-technologie op de internationale handel. Volgens het onderzoek zou blockchain tegen 2030 bijna $3 biljoen aan de handel toe kunnen voegen.

Het rapport heet “Blockchain en internationale handel: kansen, uitdagingen en implicaties voor internationale handelssamenwerking”. Onderzoekers analyseren blockchain-toepassingen en uitdagingen die moeten worden overwogen voordat de technologie in verschillende sectoren kan worden ingezet. Het onderzoek onderzoekt specifiek het effect van de technologie op industrieën zoals handelsfinanciering, inklaring, logistiek en transport.

blockchain internationale handel
Voorspelling toegevoegde waarde blockchain. Bron: WTO

De studie verwacht dat blockchain de kosten aanzienlijk kan verlagen door de transparantie te vergroten en de automatisering van processen te faciliteren. Het gaat hier bijvoorbeeld om financiële intermediation, wisselkoerskosten, coördinatie en andere aspecten. “Het wegnemen van obstakels door blockchain kan in het komende decennium resulteren in meer dan $1 biljoen aan nieuwe handel”. Aldus het rapport.

Van blockchain wordt verwacht dat het helpt bij het beheren van intellectuele-eigendomsrechten in meerdere rechtsgebieden door meer transparantie en efficiëntie te bieden. Daarnaast kan het overheidsaanbestedingsprocessen verbeteren op het gebied van fraudebestrijding en het beheer van overheidsopdrachten.

Blockchain zou ook de supply chains kunnen verbeteren. Het maakt het mogelijk om zendingen te traceren en hun authenticiteit te bewijzen. Bovendien kan de technologie nieuwe kansen bieden voor micro-, kleine en middelgrote bedrijven.

Uitdagingen

Echter waarschuwt het onderzoek ook voor uitdagingen die moeten worden aangepakt voordat blockchain kan worden ingezet. Zo noemen de onderzoekers de beperkte schaalbaarheid van blockchains vanwege de vooraf bepaalde grootte van blokken. Ook energieverbruik en beveiligingsproblemen zijn obstakels.

“Blockchains zijn zeer veerkrachtig in vergelijking met traditionele databases vanwege hun gedecentraliseerde en gedistribueerde karakter en het gebruik van cryptografische technieken. Echter zijn ze niet volledig immuun voor traditionele veiligheidsuitdagingen”, stelt het onderzoek.

Volgens de WTO heeft blockchain frameworks nodig die zorgen voor de interoperabiliteit van netwerken. Deze moeten een duidelijke wettelijke status bieden voor blockchain-transacties tussen jurisdicties. Het rapport concludeert:

“Blockchain zou internationale handel slimmer kunnen maken, maar slimme handel vereist slimme standaardisatie – en slimme standaardisatie kan alleen door samenwerking plaatsvinden. Als we erin slagen een ecosysteem te creëren dat bevorderlijk is voor de verdere ontwikkeling van blockchain, zou de internationale handel in tien tot vijftien jaar er radicaal anders uit kunnen zien.”

Eerder deze week zei Ethereum-medeoprichter Vitalik Buterin dat de verkeerde toepassing van blockchain-technologie in sommige industrieën leidt tot “verspilde tijd”. Buterin voerde aan dat hoewel er een aantal bedrijven zijn die proberen hogere standaarden vast te stellen door blockchain-technologie te gebruiken, hij denkt de technologie niet in elke sector toepasbaar is.