Commodities Futures en Trading Commissioner Rostin Behnam heeft een krachtige speech gehouden tijdens de Blockchain For Impact Summit, gehouden bij de Verenigde Naties in New York, waar hij blockchain-technologie een ‘modern wonder’ noemde. We citeren uitgebreid en zonder commentaar:

“We zijn hier letterlijk een nieuwe wereld aan het bespreken. Net zoals de oprichters van de Verenigde Naties in 1948 met optimisme spraken, kunnen we hoopvol zijn over de toekomst. Alles is mogelijk. Met jullie wijsheid en begeleiding kunnen we deze wereld transformeren tot iets wonderbaarlijks …

Het debat over virtuele activa is nog maar net begonnen. Niemand van ons weet waar het zal eindigen. Maar het heeft ons gedwongen om opnieuw na te denken. We hebben geleerd dat virtuele assets geen grenzen kennen. Regulering loopt vaak achter, niet in staat om de dagelijkse ontwikkelingen bij te houden. Tenminste de ontwikkelingen die we nu kennen. Als gevolg hiervan hebben sommige landen virtuele valuta verboden. Anderen hebben nieuwe, strikte wetten om ze te beheersen. Veel landen weten gewoon niet wat ze moeten doen. Hun beleid wordt geleid door verbijstering. Of vermijding. En sommige landen denken dat virtuele valuta slechts een probleem is voor ontwikkelde landen zoals Zwitserland, of Duitsland, of Singapore, of de Verenigde Staten.

Maar virtuele valuta kunnen – zullen – deel gaan uitmaken van de economische praktijken van welk land dan ook, waar dan ook. Laat me dat herhalen: deze valuta’s gaan niet weg en ze zullen zich verspreiden naar elke economie en elk deel van de planeet. Sommige plaatsen, kleine economieën, kunnen afhankelijk worden van virtuele activa om te overleven. En deze valuta’s bevinden zich buiten de traditionele monetaire intermediairs, zoals de overheid, banken, investeerders, ministeries of internationale organisaties.

We zijn getuige van een technologische revolutie. Misschien zijn we getuige van een modern wonder …

Het enige grootste wapen tegen corruptie is misschien de mobiele telefoon. Er zijn 6,8 miljard mobiele telefoons in de wereld, bijna een voor elke persoon op de planeet. Technologie kan eenvoudig corruptie omzeilen. Dit is onze kans om geld direct in de handen te leggen van degenen die het nodig hebben, zonder omkoping of wat dan ook. Virtuele valuta’s kunnen het economische en sociale landschap veranderen. Het zou een massale en rechtvaardige verdeling van rijkdom kunnen betekenen. Technologie kan transformerend zijn, zonder militaire overname, burgeroorlog of politieke of religieuze overtuiging.

Economische elites weten dit echter allemaal. Ze zullen niet dom zijn. Dit is wat ik bedoel met een krachtig gevaar. Als de kleptocratie de technologie en de distributiemiddelen beheert, dan accumuleren ze simpelweg meer welvaart ten koste van hun burgers, waardoor de rijkdom in cryptocurrencies afneemt en in die van dollars of euro’s toeneemt. Virtuele activa kunnen een wurggreep zijn. Met andere woorden, technologie kan een wapen zijn tegen het werk van de Verenigde Naties en anderen die proberen armoede of geweld te bestrijden. Virtuele middelen worden een middel voor een diepere controle van rijkdom en een middel tot exploitatie …

Dat is het soort situatie waar we even stil bij moeten staan. Maar gebeurtenissen gaan zo snel dat er geen tijd is voor reflectie of verwondering …

Ze hebben betoogd dat blockchain het middel kan zijn om armoede te beëindigen … dat een dergelijke mogelijkheid het virtuele debat zou moeten aansturen.

De zogenaamde “unbanked” kan nu op het virtuele raster staan. En degenen zonder computers, zo’n vier miljard mensen, zouden via mobiele telefoons een belangrijke verbinding kunnen krijgen. En de discussie heeft zich uitgebreid tot micro-leningen, micro-transacties, grotere transparantie en meer financiële inclusie. Ik heb zojuist een woord gebruikt dat in deze hal zou moeten klinken: transformatief. De oude limieten en parameters kunnen afbrokkelen, met het aanbreken van nieuwe technologie …

Blockchain is meer dan technologie: het is een vooruitgang die zich uitstrekt naar elk aspect van het leven. We kunnen Blockchain gebruiken om de meest elementaire, primaire problemen op onze planeet aan te pakken: corruptie, inkomensverdeling, armoede, voedsel en gezondheidszorg. En de angst die miljarden mensen elke dag meemaken terwijl ze proberen te overleven.

Als klein kind zou ik naar dit gebouw komen op zoek naar oplossingen voor de problemen van de wereld. Nu hebben we vandaag misschien een van die oplossingen gevonden – groter, brutaler, uitgebreider en effectiever dan ooit tevoren. “

Bron: Trustnodes

Guus is een gedreven journalist met een obsessieve passie voor Blockchain, Bitcoin en Ethereum. Guus is sinds 2017 lid van het redactieteam van Bitned en houdt zich dagelijks bezig met het publiceren van actueel nieuws. Guus heeft een obsessieve passie voor Blockchain technologie en volgt alle ontwikkelingen op dit gebied al sinds 2012! Momenteel heeft Guus geïnvesteerd in Bitcoin, Ethereum en een aantal kleine ERC-20 projecten.