John McAfee heeft een document gepubliceerd op zijn website “Currency Independence” getiteld “The Declaration of Currency Independence”. Dit is een van de eerste “Grondleggende documenten van de cryptobeweging”, aldus McAfee in zijn tweet waarin het document werd aangekondigd.

Het document begint met de stelling:

“Geschiedenis mag zich niet herhalen, maar het rijmt wel.”

Het document vermeldt de scheiding van iemands zelf van de gemeenschappelijke bron van waaruit macht en controle een kwestie van overleven is. Het spreekt over hoe de beschaving is gevallen door entiteiten die de mogelijkheid hebben om waarde te controleren middels valuta. Dit zorgt ervoor dat de massa’s worden gecontroleerd door de macht van deze entiteiten.

Het gaat verder met te stelen dat:

“De uitgaven van energie van de mens, machine en natuur zijn de enige bron van waarde. Deze bronnen en hun resultaat zijn gedevalueerd door de opzettelijke inflatie van afgedrukte valuta’s.”

De waarde van geld en valuta worden bepaald door een berekening die wordt gedaan door “ontoerekenbare personen en organisaties”. Deze overheersing heeft de druk van het vinden van een levensvatbaar alternatief vergroot, aldus het document.

Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Dit punt wordt gemaakt in het document, zo stelt het dat:

“Wanneer entiteiten de macht verwerven om kunstmatig waarde te creëren, worden omkoping en collusie een triviale zaak voor mensen met die macht.”

Dit wordt op zijn beurt weer verslechterd door een zogenaamde “bubbel van gerechtelijke bescherming” die de ongelijkheid van rijkdom aanmoedigt. Er wordt aangenomen dat de integriteit van waarde tot de “rand van onverenigbaarheid” is gedwongen.

Het document stelt vervolgens dat het eerdergenoemde “levensvatbaar alternatiefwordt gevonden met Bitcoin en andere cryptocurrencies. Cryptos verdringen en verstoren de macht van de staat om de integriteit van waarde via valuta te waarborgen. Dit wordt verzekerd door de toepassing van gewelddadige macht die door bestaande sociale instellingen als wettig wordt beschouwd. Dit was nodig om de door de staat vastgestelde waarde-uitwisseling te behouden.

In de verklaring staat dat cryptocurrencies echt waarde behouden, omdat het dat kan bewijzen door de kosten van elektriciteit en “onherroepelijk bewijs van wiskunde”. Dit is nooit eerder bereikt vóór de blockchain. Dit veroorzaakte een paradigmaverschuiving in de waarneming van waarde en de mogelijkheden van de technologie om nieuwe methoden voor waardeoverdracht te realiseren.

Partijen hebben samengespannen om de totale controle over de mondiale geldvoorraad op zich te nemen, terwijl ze de massa misleiden en verkeerde informatie verspreiden op het moment dat ze niet in staat zijn tot samenzwering. Ze zijn schijnheilig door zich niet te onderwerpen aan de ‘transparante audits’ die ze afdwingen bij openbare banken waaraan ze lenen.

De verklaring eindigt door te verklaren dat het een directe reactie is op de “voortgezette manipulatie en vernietiging” veroorzaakt door de degradatie van waarde. Het stelt dat:

“Wij, de ondergetekenden, zullen ons leven wijden aan het bouwen van netwerken en systemen die de integriteit van waarde herstellen en de autoriteit van diegenen die ernaar streven waarde te

vernietigen, rechtstreeks uitdagen.”

Bij het ondertekenen van de verklaring verschijnt een afbeelding met de logo’s van dominante crypto’s en de slogan “Unite or Die”. Het is representatief voor een grotere beweging in de crypto-wereld en een meer gestage beweging tegen de traditionele financiële instellingen.

Bron: https://ambcrypto.com/john-mcafee-declares-currency-independence-unaccountable-individuals/

Guus is een gedreven journalist met een obsessieve passie voor Blockchain, Bitcoin en Ethereum. Guus is sinds 2017 lid van het redactieteam van Bitned en houdt zich dagelijks bezig met het publiceren van actueel nieuws. Guus heeft een obsessieve passie voor Blockchain technologie en volgt alle ontwikkelingen op dit gebied al sinds 2012! Momenteel heeft Guus geïnvesteerd in Bitcoin, Ethereum en een aantal kleine ERC-20 projecten.