RBI, de centrale bank van India, heeft zich niet echt ingespannen om grondig onderzoek te doen naar de aard en het gebruik van cryptocurrencies voordat het haar crypto-ban instelde. Deze informatie kwam voort uit een “Right to Information”-aanvraag bij de bank, ingediend door een advocaat. Kopieën van de communicatie zijn verspreid op sociale media en gepubliceerd door lokale crypto-outlets.

Het recht om te weten waarom

Op 5 april van dit jaar heeft de centrale bank van India een controversieel decreet uitgevaardigd dat alle gereguleerde financiële instellingen ertoe heeft gedwongen niet langer diensten aan te bieden aan bedrijven die handelen in cryptocurrencies zoals bitcoin. Banken hebben drie maanden de tijd om aan deze eis te voldoen. Deze beslissing werd onderbouwd met de noodzaak om consumenten te beschermen en het witwassen van geld te voorkomen. De Reserve Bank of India (RBI) kondigde ook de vorming aan van een werkgroep om de haalbaarheid te bestuderen van de uitgifte van een door de overheid gesteunde cryptocurrency.

Deze week werd echter duidelijk dat de RBI zich niet serieus heeft ingespannen om de aard, principes en het gebruik van cryptocurrencies grondig te bestuderen en te begrijpen alvorens het verbod uit te vaardigen. Er is geen interne commissie gevormd om de vermeende risico’s te onderzoeken die verbonden zijn aan het handelen in digitale munten en geen enkele officier of team van deskundigen was belast met het opstellen van een onderbouwde beslissing. Indiase beurzen en individuele handelaren werden zwaar getroffen door de maatregel. Het verbod is aangevochten bij het Hooggerechtshof en sommige handelsplatformen hebben besloten het land te verlaten op zoek naar gunstigere jurisdicties.

Q&A met een Centrale Bank

Sethi heeft de RBI verschillende relevante vragen gesteld, inclusief of er binnen de RBI een commissie was die had vastgesteld dat de risico’s verbonden waren aan het handelen in virtuele valuta. Hij wilde ook weten hoe deze risico’s werden bepaald, en als enige verantwoordelijkheid werd gegeven aan een officier of een team om de aard, de werking van cryptocurrencies en de mogelijkheid van hun gebruik in India te begrijpen, aldus de lokale outlet Crypto News.

Op al deze vragen heeft de RBI een negatieve reactie gegeven en verwees het naar de eerdergenoemde redenen die als rechtvaardigingen voor haar acties werden genoemd. De bank heeft ook opgemerkt dat zij “lid was van de Inter Disciplinary Committee, samengesteld door het ministerie van Financiën en de Indiase overheid in maart 2017, om de status van virtuele valuta te onderzoeken en regels voor te stellen”, alsof dat voldoende legitimiteit biedt om een verbod.

De RBI geeft ook toe geen onderzoek te hebben gedaan alvorens een conclusie te trekken over haar standpunt toen zij op 24 december 2013 een circular publiceerde, waarin stond dat “de Reserve Bank of India vandaag de gebruikers, houders en handelaars van virtuele valuta’s (VC’s) heeft gewaarschuwd, inclusief bitcoins, over de potentiële financiële, operationele, wettelijke klantenbescherming en veiligheidsgerelateerde risico’s waaraan zij zichzelf blootstellen.”

Het venster van de centrale bank van India voor financiële dienstverleners om zich aan de richtlijn te houden, eindigt op 5 juli. Het is nu duidelijk dat de RBI geen onderzoek heeft gedaan naar cryptocurrencies en geen contact heeft opgenomen met buitenlandse collega’s om te begrijpen hoe de cryptotechnologie werkt voordat zij een beslissing nam.

Waarom het dit gevecht

In gesprek met news.Bitcoin.com, legde medeoprichter van Coinrecoil, Kunal Barchha, uit waarom de Indiase crypto-gemeenschap de strijd tegen het verbod van de RBI voert: “De belangrijkste reden waarom we vechten is omdat we weten dat een ban bijna onmogelijk is en het zal het voor iedereen erger maken – voor de Reserve Bank, voor de overheid, voor de belastingdienst en voor de gebruiker. Bovendien zal het India terug pushen op het gebied van de adoptie van blockchain technologie ten opzichte van de rest van de wereld. We hebben altijd een optie om te verhuizen naar een ander land om onze onderneming te runnen, maar dat is niet de oplossing. Als we onze eigen regering niet kunnen overtuigen, kunnen we niet verwachten dat andere regeringen ons zullen steunen. “

Centrale banken hebben de bevoegdheid om commerciële banken uit een bepaalde bedrijfstak te verbieden of te beperken alleen wanneer dit als volledig illegaal wordt aangemerkt, merkte Barchha op. “In het geval van bitcoin of cryptocurrencies ontbreekt dat proces volledig, omdat de regering van India cryptocurrencies nog niet illegaal verklaard heeft en daarom hebben we de circular van de RBI uitgedaagd”, legde hij uit.

De directeur van Coinrecoil zei ook dat “het Hooggerechtshof van India alle High Courts in het land heeft opgedragen om petities in afwachting van de circular door te sturen en dat onze petitie dus nu ook in het Apex-hof ligt.” Kunal Barchha voegde eraan toe dat de volgende hoorzitting gepland staat voor 20 juli, wat twee weken na de deadline van het verbod is. “Om dezelfde reden zijn we in gesprek met onze advocaten om te zien of we de rechtbank kunnen vragen ons te horen voordat de circular van kracht wordt”.

Bron: News Bitcoin

Guus is een gedreven journalist met een obsessieve passie voor Blockchain, Bitcoin en Ethereum. Guus is sinds 2017 lid van het redactieteam van Bitned en houdt zich dagelijks bezig met het publiceren van actueel nieuws. Guus heeft een obsessieve passie voor Blockchain technologie en volgt alle ontwikkelingen op dit gebied al sinds 2012! Momenteel heeft Guus geïnvesteerd in Bitcoin, Ethereum en een aantal kleine ERC-20 projecten.