Europa EBA FATF ICO EU Europese Commissie Blockchain Crypto DLT Malta Adoptie

De roep om een duidelijke regelgeving op Europees niveau aangaande ICO’s en cryptocurrencies wordt steeds luider.

Zo hebben recent twee Europese instanties onafhankelijk van elkaar een oproep gedaan aan de Europese Commissie. De oproep betreft het aanpassen van bestaande regelgeving zodat ook crypto gerelateerde financiële producten onder betere regulering vallen.

In een rapport, dat afgelopen dinsdag is gepubliceerd, stelt de Europese Bankautoriteit (EBA) dat de handel in crypto’s onder geen enkele Europese financiële wetgeving valt. Omdat deze handel “zeer risicovol’ is zal er gepaste regelgeving moeten komen om investeerders te beschermen. De EBA heeft de Europese Commissie daarom verzocht een analyse te maken van de mogelijke te treffen maatregelen.

Daarnaast adviseerde de EBA de commissie om rekening te houden met de aanbevelingen van de FATF, de wereldwijde anti-witwas waakhond. Deze komt in juni van dit jaar met een nieuwe richtlijnen.

Een tweede Europese instantie publiceerde vandaag ook een rapport over cryptocurrencies en ICO’s. De European Securities and Markets Authority (ESMA), de Europese autoriteit voor de effectenmarkten, adviseert de Europese Commissie in het rapport over bestaande wetgeving die zij kunnen toegepassen op de digitale markten en brengt tevens de hiaten in die regelgeving onder de aandacht van de wetgever.

De ESMA stelt, bij monde van haar voorzitter Steven Maijoor, dat “om een gelijkwaardig speelveld te creëren en om investeerders te beschermen deze issues en hiaten het best op een Europees niveau geadresseerd kunnen worden”.

Veel aandacht dus van Europese instanties voor een verdere regulering van de crypto markten. Of een en ander zal leiden tot daadwerkelijke regelgeving zal in de loop van dit jaar moeten blijken.  

Richard gelooft heilig in de mogelijkheden van nieuwe technologie en probeert de nieuwe technologieën en gadgets graag zelf uit. Zo kwam hij in 2013 voor het eerst in aanraking met blockchain en investeerde hij in projecten zoals Bitcoin, Litecoin en Ripple. Tegenwoordig ondersteund Richard de redactie van bitned.nl door de leesbaarheid van content en nieuwe artikelen te verbeteren.