Singapore MAS Azië Crypto Wetgeving Regelgeving Wet Blockchain Exchange

De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS), de centrale bank van het land, heeft zijn regelgevingskader voor crypto-betaalservices verbreed. Daarmee brengt het bepaalde cryptocurrencies onder haar toezicht. De ontwikkeling werd op 19 november gemeld door het lokale mediaplatform The Straits Times.

De nieuwe Payment Services Bill (PSB) werd ingediend door MAS bestuurslid en minister van Onderwijs Ong Ye Kung. De wet is erop gericht om twee bestaande wetten te vervangen: de Payment Systems (Oversight) Act (PS(O)A) en de Money-Changing and Remittance Businesses Act (MCRBA).

De nieuwe wet heeft sinds augustus 2016 twee openbare raadplegingen doorlopen. Het doel van de wet is naar verluidt de bescherming van consumenten, het tegengaan van financiering van terrorisme en ook de versterking van de cybersecurity. In de cryptocurrency-ruimte zal dit naar verwachting invloed hebben op e-wallets en digitale valuta. Dergelijke valuta zijn bijvoorbeeld GrabPay, Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH). Zowel PS(O)A als MCRBA worden ingetrokken wanneer de nieuwe PSB eind 2019 van kracht wordt.

De MAS heeft verduidelijkt dat PSB twee parallelle kaders omvat. De eerste is een “aanwijzingsregeling”. Dit stelt de centrale bank in staat om crypto-betaalservices die zij “van cruciaal belang acht voor de financiële stabiliteit” onder haar toezicht kan brengen. Daarnaast houdt een vergunningstelsel in voor betalingsdienstaanbieders. Zij moeten een van de drie vergunningen aanvragen op basis van de aard en reikwijdte van hun activiteiten.

Licenties

De eerste licentie, voor “geldwisselaars”, reguleert aanbieders vooral om risico’s van het witwassen van geld en terrorismefinanciering te bestrijden. De tweede, meer uitgebreide “standaard betalingsinstellingenvergunning” is beschikbaar voor entiteiten die meer dan $3 miljoen per maand aan transacties verwerken. De “grote betalingsinstelling”-licentie is de strengste gereguleerde licentie. Deze is om die reden alleen beschikbaar voor grotere serviceproviders.

De centrale bank geeft de crypto-betaalservices na de inwerkingtreding van de PSB zes maanden te tijd om aan de nieuwe wet te voldoen. Niet-crypto betaalservices hebben daarnaast maximaal twaalf maanden de tijd.

In oktober zei de managing director van MAS, Ravi Menon, dat crypto-bedrijven immers meer steun van banken moeten krijgen. Hij geeft toe dat sommige “ondoorzichtige” activiteiten binnen de cryptocurrency-ruimte bijzondere uitdagingen vormen. Echter zouden financiële instellingen moeten worden aangemoedigd om hun bestaande werkwijzen aan te passen om samen te werken met de opkomende sector.