SEC CFE DTCC Italië Blockchain Bitcoin Financiële markt Rapport BTC XRP

De Amerikaanse federale verkiezingscommissie (FEC) heeft een nieuw ontwerpadvies uitgebracht. Volgens het advies mogen mensen cryptocurrencies minen als een manier om hun kandidaat te steunen.

In een memorandum van 13 november reageerden advocaten van het FEC op een voorstel dat in september werd ingediend door OsiaNetwork LLC. Dat vroeg toen of personen met de rekenkracht van hun computers crypto’s kunnen minen voor verkiezingsdoeleinden.

Crypto’s die miners via deze methode ophalen worden vervolgens gedoneerd aan politieke comités. OsiaNetwork wil dergelijke activiteiten definiëren als een vorm van vrijwilligerswerk, echter gaat het FEC daar op dit moment niet mee akkoord.

Het FEC zei in de brief dat het voorstel “zowel in de campagnewet als in zijn eigen regelgeving is toegestaan. Echter valt het niet onder vrijwillige internetactiviteiten. Het resulteert namelijk in bijdragen van zowel individuen als OsiaNetwork aan de deelnemende politieke comités.”

OsiaNetwork mag dus een mining pool opzetten. Donaties die daar uit voortvloeien ziet de commissie echter als donaties van zowel de miners als de startup zelf.

De uitspraak – hoewel voorlopig – brengt gemengde gevoelens voor de startup: in zijn oorspronkelijke aanvraag verklaarde OsiaNetwork in het bijzonder dat “de term ‘bijdrage’ niet de waarde omvat van diensten die zonder compensatie worden geleverd” door vrijwilligers.

Communicatie-element ontbreekt

Zoals het advies verklaart, vereist de Federal Election Campaign Act een communicatie-element voor bijdragen die online zijn uitgevoerd. Pas dan wordt een activiteit als “internetactiviteit” gedefinieerd.

Het gaat verder met te verklaren:

“De deelname aan de cryptocurrency mining pool van OsiaNetwork wordt niet als ‘internetactiviteit’ gezien, zoals gedefinieerd in de verordening. Het communicatie-element ontbreekt namelijk waardoor het niet binnen de vrijstelling valt. Zelfs wanneer het gebruik van een computer en internettoegang van een individu om deel te nemen aan de mining pool noodzakelijk is, waarbij computers en middelen voor internettoegang wel zijn opgenomen in de definitie van ‘apparatuur en diensten.’”

Aangezien OsiaNetwork de mining pool beheert, zouden de fondsenwervende activiteiten in feite vergelijkbaar zijn met een politiek comité dat geld ophaalt m.b.v. vrijwilligers. Met andere woorden, de beheerder (in dit geval OsiaNetwork) zou een bijdrage leveren naast de miners zelf.

Het advies ging ook in op een situatie waarin OsiaNetwork meer zou doneren dan de hoeveelheid die mensen gemined hebben. In dat geval ziet de commissie ze als donaties die onder de bestaande wetgeving vallen.

De commissarissen van de FEC zullen op 19 december 2018 stemmen over het advies.