GDPR Wetgeving Privacy Publiekelijke Blockchain Bitcoin AVG Privacy

Twee nieuwe wetsvoorstellen richten zich op cryptocurrency-marktmanipulatie om “de Verenigde Staten een leider te laten blijven in de cryptocurrency-industrie”. Aldus de indieners van de voorstellen op 6 december.

De wetsvoorstellen hebben de titel “The Virtual Currency Consumer Protection Act of 2018” en “The U.S. Virtual Currency Market en Regulatory Competitiveness Act of 2018”. De voorstellen worden binnenkort aan het Huis van Afgevaardigden voorgelegd.

De congresleden Darren Soto en Ted Budd zitten achter de twee Wetsvoorstellen. Zij zeiden dat ze “informatie willen verschaffen over hoe het Congres deze risico’s het best kan mijden. Ook willen we de ontwikkeling stimuleren die onze economie ten goede komt.”

“Virtuele valuta’s en de onderliggende blockchain-technologie hebben een groot potentieel. Ze kunnen de economische groei daardoor flink stimuleren”, zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

“Daarom moeten we ervoor zorgen dat de Verenigde Staten het voortouw nemen bij het beschermen van consumenten en het financiële welzijn van virtuele valuta-investeerders. Ook moeten we een omgeving van innovatie bevorderen om het potentieel van deze technologische vooruitgang te maximaliseren.”

Vanwege de nogal rommelige gang van zaken rondom crypto-regulering ondernemen veel Amerikaanse crypto-beurzen zelf actie. Ze beschermen zichzelf door bijvoorbeeld offshore-operaties op te zetten.

Soto en Budd proberen de basis voor binnenlandse regelgeving te verbreden door over de grenzen heen te kijken. Hun tweede wetsvoorstel bepleit een “vergelijkende studie van de regulering van virtuele valuta in andere landen”. Op basis daarvan willen ze “aanbevelingen doen voor veranderingen van regelgeving om het concurrentievermogen te bevorderen”.