Australië

Aanvankelijk waren Australiërs mogelijk onderworpen aan goederen- en dienstenbelasting wanneer ze een cryptocurrency kochten of gebruikten. Vaak moesten consumenten deze belasting twee keer betalen: één keer wanneer ze de cryptocurrency kochten en nogmaals wanneer ze deze hebben gebruikt in ruil voor goederen en diensten die ook aan die belasting zijn onderworpen.

Kort geleden, in een poging om de weg vrij te maken voor meer potentiële fintech-investeringen in het land, heeft de Australische regering eindelijk een einde aan de dubbele belastingheffing van Bitcoin en andere digitale valuta’s gemaakt.

Bulgarije 

Bulgarije was de eerste lidstaat van de Europese Unie die officieel Bitcoin als valuta erkende, in plaats van het als een goudachtig goed te beschouwen.

Canada 

Bitcoin wordt momenteel geclassificeerd als een immaterieel activa. Naar verwachting zal het worden gereguleerd volgens de anti-witwaswetgeving en de wetgeving ter bestrijding van terrorisme. Deze bepaling moet nog actief worden, maar als dat zo is, zullen ‘dealers in digitale valuta’ gereguleerd worden als geldservicebedrijven.

China 

In 2013 verbood People’s Bank of China (PBOC) alle financiële instellingen om Bitcoin-gerelateerde transacties af te handelen, waardoor het in rekening brengen, kopen en verkopen van Bitcoins verboden werd. Bitcoins verhandelen met particulieren is nog steeds legaal in China.

De Chinese overheid heeft het gebruik van cryptocurrencies in hun land in de kiem gesmoord, en er bij meerdere beurzen op aangedrongen om opnames van cryptocurrencies te stoppen, zonder enige wettelijke onderbouwing te verstrekken. In september 2017 werden alle Chinese cryptobeurzen aangespoord om tegen het einde van de maand te stoppen met handelen om te blijven voldoen aan de regelgeving.

Daarnaast hebben Chinese toezichthouders een verbod ingevoerd op cryptocurrency beurzen en ICO’s. Hoewel die verboden ongetwijfeld hard en ongekend waren, waren ze niet in staat Bitcoins volledig uit China te verbannen. In hun laatste poging om dit te doen, zullen de Chinese toezichthouders beginnen met het toevoegen van zowel onshore als offshore platforms gerelateerd aan virtuele valuta’s en ICO’s aan de Great Firewall.

Estland

Het Estlandse ministerie van Financiën heeft bepaald dat er geen wettelijke obstakels zijn om Bitcoin en andere soortgelijke cryptocurrencies als betaalmethode te gebruiken. Handelaren moeten de koper identificeren bij het aangaan van een zakelijke relatie of als de koper meer dan € 1.000  per maand aan valuta verwerft.

Finland 

De Finse belastingdienst besliste Bitcoin-transacties te behandelen als particuliere contracten. Als je goederen met Bitcoins koopt of BTC’s omzet in een normale valuta, is elke prijsstijging belastbaar, terwijl verliezen niet fiscaal aftrekbaar zijn. Geminde Bitcoins worden beschouwd als verdiende inkomsten.

De Finse centrale belastingdienst heeft zich tegen de conventionele EU-aanpak gekeerd en alle diensten rond Bitcoin en andere vergelijkbare digitale valuta’s als financiële diensten geclassificeerd, waardoor ze zijn vrijgesteld van BTW.

Frankrijk

In 2014 heeft het Franse ministerie van Economie en Financiën de voorschriften uiteengezet voor financiële instellingen en gebruikers van digitale valuta. De voorschriften vereisen dat Bitcoin-distributeurs het niveau van anonimiteit beperken door hun gebruikers te identificeren en te verifiëren. De behandeling van digitale valuta’s moet ook voor belastingdoeleinden worden verduidelijkt, waarbij valuta’s onderhevig worden aan vermogensbelastingwinsten. Er werd een drempel van €5.000 voorgesteld op de margebelasting om de bevolking in staat te stellen zaken met Bitcoin te proberen, te investeren en te ontwikkelen alvorens belasting te betalen.

Duitsland

In Duitsland wordt Bitcoin erkend als privégeld. Deze beslissing stelt gebruikers van Bitcoin in staat om het te blijven gebruiken zonder enige inmenging van de overheid en geeft de autoriteiten de mogelijkheid om de winst te belasten van bedrijven die de digitale valuta gebruiken.

Ijsland

Volgens een verklaring van de Central Bank of Iceland in 2014 gelden voor transacties met Bitcoins en andere digitale valuta beperkingen.

In 2017 introduceerde de Centrale Bank een nieuwe reeks regels, volgens welke brede en algemene vrijstellingen werden verleend van de eerder opgelegde beperkingen.

Israël 

Vanaf 2017 zien de Israëlische belastingautoriteiten Bitcoin als een belastbaar activa, in plaats van een valuta of financiële effecten. Volgens dit beleid moet de verkoper elke keer dat een Bitcoin wordt verkocht een vermogenswinstbelasting betalen van 25 procent. Miners en handelaren worden als bedrijven gezien, waardoor ze onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting en een BTW van 17 procent.

Onlangs werd gemeld dat Israël Bitcoin en andere cryptocurrencies als eigendom zal gaan belasten. Dit betekent dat het wordt belast middels de vermogenswinstbelasting, die in Israël 25% bedraagt voor particuliere beleggers, terwijl een marginale rente voor bedrijven 47% bedraagt. Aangezien cryptocurrencies als een “immaterieel activa” worden beschouwd, hoeven particuliere investeerders geen btw te betalen, terwijl de bedrijven nog steeds aan BTW zijn onderworpen.

Japan 

Japan is een van de weinige landen waar Bitcoin wordt erkend als een legale vorm van betaling. In 2017 werd de belasting op Bitcoin-handel geëlimineerd en zijn Japanse financiële autoriteiten begonnen met het uitgeven van vergunningen voor het cryptobeurzen.

Jordanië

Volgens het huidige beleid van de Centrale Bank van Jordanië mogen banken, beurzen, financiële ondernemingen en betalingsdienstaanbieders niet in Bitcoin en andere digitale valuta handelen. Zowel de Centrale Bank als de regering van Jordanië hebben waarschuwingen uitgegeven om mensen te ontmoedigen Bitcoins te gebruiken, maar kleine bedrijven en handelaars accepteren deze nog steeds.

Mexico 

Het Mexicaanse parlement overweegt momenteel een wetgeving die gericht is op het reguleren van de snel groeiende financiële technologiesector van het land, waaronder Bitcoin en andere cryptocurrencies vallen. De wetgeving stelt een duidelijke set regels voor fintech-bedrijven voor, gericht op het verlagen van de kosten en het stimuleren van concurrentie binnen de sector. Het is ook bedoeld om de financiële stabiliteit te waarborgen en het witwassen van geld en de financiering van extremisten te voorkomen.

Slovenië 

Volgens het Sloveense ministerie van Financiën kan Bitcoin niet als een valuta of activa worden beschouwd. Bitcoin-transacties zijn niet onderworpen aan vermogenswinstbelasting, maar Bitcoin-minen en bedrijven die goederen en diensten verkopen voor de digitale valuta worden wel belast.

Zweden

Als het gaat om de acceptatie van Bitcoin en andere digitale valuta, is de Zweedse jurisdictie een van de meest gunstige ter wereld. De Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit heeft publiekelijk digitale valuta’s zoals Bitcoin tot een legitieme manier van betalen uitgeroepen. Bovendien heeft de Zweedse belastingdienst zelfs beslist om Bitcoin-miners te belasten afhankelijk van hoe succesvol het is.

Bepaalde bedrijven, voornamelijk beurzen, moeten een aanvraag voor een licentie indienen en moeten voldoen aan alle voorschriften die van toepassing zijn op meer traditionele financiële dienstverleners, zoals het witwassen van geld en het Know Your Customer- beleid.

Landen waar Bitcoin niet is gereguleerd

België

Hoewel de minister van Financiën aangaf dat er geen directe noodzaak is voor de regering om in te grijpen in het Bitcoin-systeem, is er gesproken over een nieuwe wetgeving die bedoeld is om de overheidscontrole over Bitcoin en andere cryptocurrencies te versterken.

Brazilië

In 2014 publiceerde The Central Bank of Brazil een verklaring met betrekking tot cryptocurrencies, waarin zij verklaarde dat Bitcoin en andere digitale valuta’s niet gereguleerd moeten worden. Een paar jaar later beschreef de president van de centrale bank Bitcoin als een piramidespel.

China: Hong Kong 

De Chief Executive van de Hong Kong Monetaire Autoriteit (HKMA) beschouwde Bitcoins als een virtuele grondstof en verklaarde dat de HKMA de cryptocurrency niet zal reguleren.

De secretaris voor financiële diensten en de Schatkist van Hong Kong heeft gezegd dat de bestaande wetten Bitcoins en andere vergelijkbare digitale valuta’s niet rechtstreeks reguleren, maar sancties mogelijk maken voor onwettige handelingen met betrekking tot die valuta’s, zoals fraude en witwassen van geld.

Colombia 

In 2014 verklaarde Superintendencia Financiera de Colombia dat het gebruik van Bitcoin niet gereguleerd wordt. Onlangs heeft hetzelfde bestuursorgaan nog een verklaring afgelegd waarin staat dat de Colombiaanse regering Bitcoin nog steeds niet autoriseert of legaliseert voor financiële transacties. Tot op de dag van vandaag is het land echter niet van plan het illegaal te maken.

Cyprus 

Het gebruik van Bitcoins en andere cryptocurrencies is niet gereguleerd in Cyprus.

Denemarken

De financiële toezichthoudende autoriteit van Denemarken (FSA) verklaarde dat Bitcoin geen valuta is en verklaarde dat het niet onder zijn regelgevende instantie valt.

Griekenland

Er zijn geen specifieke voorschriften met betrekking tot Bitcoin en andere digitale valuta die in Griekenland van kracht zijn.

India 

Volgens een verklaring van de vice-gouverneur van de Reserve Bank of India, reguleert of ondersteunt de IRB Bitcoins niet. Hoewel Bitcoin niet verboden is in India, wordt voorspeld dat het niet volledig legaal zal worden zonder een geschikte organisatie om alle cryptocurrency-gerelateerde activiteiten te monitoren.

Eind 2017 vergeleek het Indiase Ministerie van Financiën Bitcoin en andere cryptocurrencies met ponzi-schema’s en waarschuwde beleggers voor de mogelijke gevaren.

Indonesië

Tot op de dag van vandaag hebben de Indonesische autoriteiten geen gedetailleerd beleid voor het reguleren of verbieden van het gebruik van Bitcoin uiteengezet.

De Bank of Indonesia heeft onlangs echter een verklaring uitgegeven waarin potentiële beleggers worden gewaarschuwd voor het verkopen, kopen en verhandelen van cryptocurrency. De verklaring ging verder met te zeggen dat elke virtuele valuta niet legitiem is in het land.

Libanon

De Bank of Lebanon was de eerste in de regio die in 2013 een waarschuwing over Bitcoin uitgaf. Sindsdien is er weinig tot geen actie ondernomen door de functionarissen van het land met betrekking tot digitale valuta’s. De enige opmerkelijke uitzondering is de gouverneur van de Libanese Centrale Bank die Bitcoin en andere digitale valuta bekritiseert. Hij bestempelde ze als niet-gereguleerde waren en verklaarde dat ze verboden moesten worden.

Litouwen

De Centrale Bank van Litouwen heeft een verklaring afgelegd waarin de bevolking wordt gewaarschuwd voor de potentiële risico’s van handelingen met digitale valuta. De belangrijkste reden was dat Bitcoins niet gereguleerd worden door de Litouwse of Europese autoriteiten. De verklaring vermeldde ook de mogelijkheid van regelgeving, maar er zal waarschijnlijk geen actie plaatsvinden.

Maleisië

In 2014 heeft de centrale bank van Maleisië aangekondigd dat zij Bitcoin niet als een wettig betaalmiddel beschouwt en niet de intentie heeft om het te reguleren.

Bank Negara werkt momenteel echter aan haar nieuwe standpunt ten aanzien van cryptocurrencies. Ondanks een algemene positieve houding ten opzichte van Bitcoin, zijn er geruchten dat de Maleisische overheid de cryptocurrency nog steeds zal verbieden. Het besluit zal eind 2017 worden genomen.

Nieuw Zeeland

Volgens de Reserve Bank of New Zealand hebben bedrijven die geen banken zijn geen goedkeuring nodig voor het doen van zaken doen waarbij Bitcoins en andere digitale valuta’s worden opgeslagen en overgedragen, zolang ze niet gepaard gaan met de uitgifte van fysiek geld.

Rusland 

In 2016 werden Bitcoins door de Federale belastingdienst van Rusland als ‘niet illegaal’ beschouwd.

Sindsdien heeft de Russische centrale bank echter verklaard dat zij “categorisch” tegen de regulering van digitale valuta’s is als echt geld, als betaalmiddel voor goederen en diensten en tegen gelijkstelling met vreemde valuta.

Later veroordeelde president Poetin Bitcoin en riep hij op tot een verbod op alle digitale valuta en de vice-minister van Financiën vertelde verslaggevers dat cryptocurrencies zeer waarschijnlijk zullen worden verboden.

Russische regelgevers zijn echter volledig van gedachten veranderd, met het bericht dat Bitcoin legaal zal zijn, terwijl mining wordt gereguleerd. Sindsdien is het Russische ministerie van Financiën geciteerd dat het de handel in cryptocurrency op “officiële” beurzen zal legaliseren.

Singapore 

De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft eerder verklaringen van geen interferentiebeleid en een waarschuwing afgegeven aan potentiële gebruikers van Bitcoins en andere digitale valuta’s. In een recent interview verklaarde een MAS-functionaris dat de Centrale Bank nog steeds geen plannen heeft om de cryptocurrencies te reguleren, maar dat hij daarvoor wel open zak blijven staan. Hij stelde ook de noodzaak vast om in de nabije toekomst Anti-Money Laundering Control te introduceren.

De Inland Revenue Authority van Singapore heeft een reeks fiscale richtlijnen uitgegeven met betrekking tot het gebruik van Bitcoin, volgens welke BTC-transacties kunnen worden behandeld als ruilhandel en dienovereenkomstig worden belast. Bedrijven die te maken hebben met Bitcoin-beurzen, worden belast op basis van hun BTC-verkopen.

Thailand 

In het begin ontmoedigde de Bank of Thailand de bevolking om bitcoins te gebruiken en waarschuwde het potentiële investeerders voor de risico’s. Maar sindsdien heeft het zijn standpunt verzacht en een onderzoek naar de cryptocurrency ingesteld.

Volgens een ministeriële regeling moeten Thaise Bitcoin-beurzen een e-commerce-licentie van de Thailand Business Development Department hebben en alleen transacties tussen digitale valuta voor Thai Baht faciliteren. Er zijn ook Know Your Customer en Customer Due Diligence-beleiden van kracht.

Nederland

Digitale valuta’s zoals Bitcoin vallen momenteel niet onder het toepassingsgebied van de Wet financieel toezicht van Nederland.

Oekraïne

De Nationale Bank van Oekraïne heeft onlangs een verklaring gepubliceerd waarin wordt verduidelijkt dat de Oekraïense hryvnia de enige valuta is die legaal in het land kan worden gebruikt. De bank verklaarde ook dat de status van Bitcoin in Oekraïne verder wordt gecompliceerd door het ontbreken van een uniforme classificatie van de valuta in de wereld en het ondersteunt geen enkele van de definities die in andere rechtsgebieden zijn gemaakt.

Verenigd Koningkrijk

De Britse regering heeft verklaard dat Bitcoin momenteel niet gereguleerd is en voor de meeste doeleinden wordt behandeld als ‘particulier geld’, waarbij ook btw van kracht is. Dit betekent dat er geen btw wordt opgelegd wanneer Bitcoin wordt ingewisseld voor Britse ponden en andere valuta’s. Leveranciers van goederen en diensten die voor Bitcoin en andere digitale valuta worden verkocht, moeten echter btw betalen. Winsten en verliezen op digitale valuta zijn onderworpen aan vermogenswinstbelasting.

Guus is een gedreven journalist met een obsessieve passie voor Blockchain, Bitcoin en Ethereum. Guus is sinds 2017 lid van het redactieteam van Bitned en houdt zich dagelijks bezig met het publiceren van actueel nieuws. Guus heeft een obsessieve passie voor Blockchain technologie en volgt alle ontwikkelingen op dit gebied al sinds 2012! Momenteel heeft Guus geïnvesteerd in Bitcoin, Ethereum en een aantal kleine ERC-20 projecten.