Wat is Dash?

DASH is een peer-to-peer digitale valuta bedacht door Evan Duffield. De Dash-valuta is gebaseerd op Satoshi Nakamoto’s Bitcoin maar de crypto is op sommige gebieden een verbeteringen van het bestaande model van Bitcoin. De hoofd-functionaliteiten van DASH zijn:

 1. Masternodes
 2. PrivateSend
 3. InstantSend
 4. Decentralized Governance by Blockchain (DGBB)

Wat dit precies betekent? Dat gaan we je uitleggen! Bekijk eerst onderstaande video om kennis te maken met de oprichter van DASH en een duidelijk beeld te krijgen van zijn missie, visie en doelstellingen.

Masternodes

Het functioneren van peer-to-peer-netwerken zoals Bitcoin en Dash is in grote mate afhankelijk van de werking van node deelnemers (full nodes). Deze nodes zijn van vitaal belang voor deze gedecentraliseerde ecosystemen, omdat ze verifiëren of transacties en blocks correct worden verwerkt en gevormd. Men zegt dat naarmate Bitcoin groeit, het aantal personen dat een full node op het netwerk beheert zal afnemen. Naarmate het netwerk meer wordt gebruikt, zullen de kosten die samenhangen met de bandbreedte immers ook toenemen. Deze voorspelde drop-off wordt toegeschreven aan het feit dat nodes op het Bitcoin-netwerk niet economisch worden gestimuleerd om te blijven werken. Masternodes zijn bedoeld als oplossing voor dit probleem. Net als het Bitcoin-netwerk zijn masternodes full nodes maar een onderscheidend kenmerk is dat individuen die een masternode beheren worden beloond.

Het gebruik van een masternode vereist een onderpand van 1,000DASH. Dit zorgt ervoor dat kwaadwillenden het netwerk niet kunnen beschadigen of aanvallen. Deze financiële barriëre zorgt er ook voor dat het netwerk van masternodes niet door een enkel persoon bestuurd wordt. 45% van de blockbeloningen wordt gebruikt om masternodes te betalen voor het onderhoud van het netwerk.

Verantwoordelijkheden van een masternode omvatten:

 • Het faciliteren van de PrivateSend-functie
 • Het faciliteren van de InstantSend-functie
 • Governance (DGBB)
 • Het faciliteren van Dash Evolution (momenteel nog niet uitgebracht)

PrivateSend

Een beperking van Bitcoin in zijn huidige vorm is dat de privacy onvoldoende beschermd wordt. Transactiegegevens op de Bitcoin-blockchain zijn niet zo anoniem als soms wordt gedacht. Gebruikers van Bitcoin worden verborgen achter openbare adressen. Als iemand echter een openbaar Bitcoin-adres aan een persoon kan koppelen, kan diegene alle transacties van deze gebruiker terugvinden. Dat betekent dat men effectief in staat zou zijn om de transactionele gewoonten van een gebruiker te bepalen. Dash heeft als doel Bitcoins gebrek aan effectieve privacybescherming te verbeteren door gebruik te maken van zijn PrivateSend-functie.

Dash’s PrivateSend-functie is een verbeterde versie van CoinJoin. CoinJoin is een anonimiseringsmethode van transacties die voor het eerst werd voorgesteld door Gregory Maxwell. CoinJoin vergroot de privacy van gebruikers door meerdere betalingen van meerdere uitgevers te combineren in één enkele transactie. Hierdoor wordt het voor derden moeilijker om nauwkeurig te bepalen welke uitgever welke ontvanger heeft betaald. Gregory Maxwell beschreef de kernfunctionaliteit van CoinJoin op de volgende manier:

‘Als je een betaling wilt doen, zoek dan iemand anders die ook een betaling wil doen om de betaling gezamenlijk te doen’

CoinJoin (Dash PrivateSend)Bron: Wikipedia

De PrivateSend-functie is in essentie hetzelfde, maar is verder geïnnoveerd met:

 • Denominaties
 • Chaining Approach

Denominaties en Chaining Approach

Om de privacy op het netwerk te verbeteren worden gebruikerstransactie-inputs opgesplitst in de volgende gemeenschappelijke denominaties: 0.01DASH, 0.1DASH, 1DASH en 10DASH. Het proces waarin gebruikerstransactie-inputs op het netwerk worden gemengd, staat bekend als een mixsessie of -ronde. De chaining approach beschrijft het proces van het uitvoeren van meerdere mixsessie.  Deze zorgen er telkens voor dat de anonimiteit van de gebruiker verder toeneemt. Elke mixsessie is beperkt tot drie gebruikers; dus een externe derde partij heeft een kans van één op drie om een transactie te kunnen volgen. Het is ook belangrijk om op te merken dat de mixsessies van PrivateSend beperkt zijn tot 1000DASH per sessie en dat er meerdere mixsessies nodig zijn om een grote hoeveelheid geld goed te kunnen anonimiseren.

Voorbeeld van Dash’s PrivateSend-functie:

1. De PrivateSend-functie splitst de transactie-input van een gebruiker op in discrete standaarddenominaties, met de volgende benamingen: 0.01 DASH, 0.1 DASH, 1 DASH en 10 DASH.

2. De Dash-wallet van de gebruiker stuurt een verzoek naar een masternode, zodat deze weet dat een gebruiker een bepaalde denominatie van Dash-coins wil mengen.

3. De masternode zendt een bericht naar het netwerk dat aangeeft dat het klaar is om een ​​denominatie te mixen en dat er een gebruiker wacht.

4. Twee andere personen, die ook dezelfde denominatie van Dash-coins willen combineren, maken verbinding met de masternode die de transactie van de andere gebruiker host.

5. De mixsessie begint. In de mixsessie mengt de masternode de inputs en instrueert de wallets van alle drie gebruikers om de nu gemengde input terug te betalen aan zichzelf.

6. De wallet van een gebruiker herhaalt deze mixsessie meerdere keren om het geld volledig te anonimiseren.

(Opmerking: fondsen die betrokken zijn bij het mixproces verlaten nooit de wallet van een gebruiker. Zo blijft het hele proces betrouwbaar en veilig)

InstantSend en Transaction Locking

Deze functie van het protocol is bedoeld om onmiddellijke transacties op het netwerk mogelijk te maken. In huidige cryptocurrency-systemen zoals Bitcoin moeten individuen een bepaalde periode wachten voordat voldoende blocks kunnen worden gevormd om een ​​transactie als bevestigd te kunnen beschouwen. De beperking hiervan is echter dat dagelijks gebruik van deze cryptourrencies niet ideaal is. De handelaar moet immers wachten op een bepaald aantal block-bevestigingen voordat hij een transactie kan verwerken. In het geval van het Bitcoin-netwerk duurt een block-bevestiging bijvoorbeeld gemiddeld 10 minuten. De InstantSend-functie bestaat uit een transaction locking element dat is ontworpen om dit probleem op te lossen.

Transaction locking is een mechanisme dat is ontworpen om de manier waarop er met dubbele uitgaven wordt omgegaan in bestaande cryptocurrency-systemen te verbeteren. Dit zou moeten resulteren in snellere transactietijden. Bij transaction locking wordt de intentie om geld van een specifieke input naar een specifieke output te vergrendelen, gecommuniceerd naar het hele netwerk. Dit wordt bereikt door een bericht te verzenden dat bestaat uit de transactie en de bijbehorende vergrendelingsopdracht. Zodra dit bericht naar de rest van het netwerk wordt gezonden, zullen masternodes overeenstemming bereiken over de geldigheid van de vergrendeling. Als consensus wordt bereikt, wordt een ander bericht doorgegeven aan de rest van het netwerk. Dit geeft aan dat alle klanten de vergrendeling van het geld moeten respecteren. Ook worden alle conflicterende transacties of conflicterende blocks daarna geweigerd, tenzij ze overeenkomen met de transactie-ID van de vergrendeling. Door masternodes meer autoriteit te geven met betrekking tot InstantSend-transacties, kunnen dubbele uitgaven beter voorkomen worden zonder de transactietijden langer te maken.

Decentralized Governance by Blockchain (DGBB) en financiering

De grondgedachte achter Dash’s DGBB is om bestuur en financiering aan te pakken, twee kwesties waar tal van cryptocurrency-projecten in dit ecosysteem mee worden geconfronteerd. Traditionele opvattingen over gecentraliseerd bestuur zijn in strijd met de gedecentraliseerde ideologie waarop dit ecosysteem is gebouwd. Toch is gedecentraliseerd bestuur ook een extreem moeilijk concept omdat een centrale beslissingsmaker niet bestaat. Bij DGBB worden beslissingen over governance genomen door de masternodes op het netwerk.

DGBB dient ook als een middel voor het Dash-netwerk om zijn eigen ontwikkelingen te financieren. Dash doet dit door 10% van elke blockbeloning te gebruiken voor de ontwikkeling van het netwerk. Het zelffinancieringsmodel van DGBB bestaat uit drie belangrijke componenten: voorstellen, stemmingen en begrotingen. Binnen het model kan:

 • Iedereen een voorstel indienen (tegen een kleine vergoeding).
 • Een Masternode-operator stemmen op voorstellen d.m.v.: Ja, Nee, Onthouden.
 • Goedgekeurde voorstellen worden aan de begroting toegevoegd.
 • Eigenaars van succesvol goedgekeurde voorstellen worden rechtstreeks vanuit de Dash blockchain betaald.

Voorstellen die goedkeuringen krijgen van ten minste 10% van de masternodes op het netwerk zullen worden gefinancierd.