Wat is IOTA (MIOTA)?

IOTA is een open-source distributed ledger dat het tijdperk van de machine-economie in wil luiden. IOTA wil als basis dienen voor de groeiende technologie die bekend staat als the internet-of-things (IoT). IOTA gebruikt hiervoor het nieuwe en innovatieve Tangle-protocol.

De Tangle

Zoals Bitcoin en Ethereum blockchain-technologie gebruiken om te functioneren, gebruikt IOTA de Tangle. De Direct Acyclic Graph (DAG) dat gebruikt wordt door de Tangle verschilt op enkele belangrijke aspecten van de blockchain. De Tangle gebruikt een grootboek voor het opslaan van transacties, of sites, in het Tangle-protocol. Deze transacties zijn verbonden via “edges”. Edges dienen als een weergave van gevalideerde transacties op het Tangle-netwerk. De regel is dat een nieuwe transactie die op het netwerk plaatsvindt, ten minste twee eerdere transacties moet valideren voordat deze zelf kan worden gevalideerd.

Het proces waarbij transacties worden gevalideerd op het Tangle-netwerk verschilt ook van de methoden die worden gebruikt op een blockchain-gebaseerd netwerk. Op het Tangle-netwerk zijn er geen miners zoals bij Bitcoins. In plaats daarvan is elke gebruiker, die op het Tangle-netwerk actief is, een miner. Wanneer Linda op haar telefoon 5 IOTA’s naar Hans verzendt, voert haar telefoon een proof-of-work-berekening uit om twee eerdere transacties te valideren. IOTA gebruikt Hashcash als het proof-of-work-algoritme maar op een veel lagere moeilijkheidsgraad om normale apparaten zoals de mobiele telefoon van Linda, internetrouters en laptops toe te laten tot het Tangle-netwerk. Aangezien je met een vrij laag hashvermogen toe kan treden tot het Tangle-netwerk, wordt de machine-economie die IOTA probeert te bevorderen veel realistischer. Door het gebruik van het Tangle-netwerk zouden machines met elkaar kunnen communiceren. Auto’s zouden hun eigen parkeerplek kunnen betalen, huizen zouden hun eigen elektriciteitsrekening kunnen betalen. De use cases zijn eindeloos.

Het Tangle-netwerk heeft veel voordelen:

  1. Schaalbaarheid
  2. Micro-transacties
  3. Masked Authenticated Messaging (MAM)
  4. Kwantumbestendigheid

Schaalbaarheid

Vanwege de manier waarop het Tangle-protocol is opgezet en geïmplementeerd, is de schaalbaarheid bijna oneindig. In tegenstelling tot andere blockchain-netwerken die trager worden naarmate er meer gebruikers worden toegevoegd, wordt de Tangle veel sneller. Dit komt omdat een groter aantal gebruikers resulteert in snellere validatietijden. Het lagere hashingvermogen dat nodig is om transacties uit te voeren via het Tangle-netwerk is ook een extra stimulans voor nieuwe gebruikers om de Tangle te gebruiken.

Micro-transacties

Vanwege het feit dat gebruikers die transacties uitvoeren via het Tangle-netwerk ook eerdere transacties valideren, resulteert dit in transacties zonder enige kosten. Hiermee wordt de mogelijkheid voor micro-transacties een realiteit. Micro-transacties waren voorheen niet mogelijk op blockchain-netwerken vanwege de transactiekosten. Maar omdat er geen transactiekosten op het Tangle-netwerk zijn worden micro- en zelfs nano-transacties mogelijk.

Kwantumbestendig

In tegenstelling tot andere op blockchain-netwerken, is de Tangle kwantumbestendig. Met de vooruitgang van de technologie wordt het waarschijnlijk dat systemen die ooit als veilig werden beschouwd door kwantumcomputers kunnen worden gekraakt. Vanwege de superieure rekenkracht die door kwantumcomputers wordt geboden, kunnen sommige op blockchain gebaseerde technologieën op een zeker moment kwetsbaar worden voor aanvallen. Vanwege het gebruik van Winternitz One-Time-handtekeningen op de Tangle, wordt beweerd dat het Tangle-protocol kwantumbestendig is.

Masked Authenticated Messaging (MAM)

Het Tangle-protocol maakt het ook voor nodes mogelijk om onderling geverifieerde en gecodeerde gegevens uit te wisselen. De kwantumbestendige aard van het Tangle-protocol zorgt ervoor dat de gegevens die worden verzonden over het Tangle-netwerk ook bestand zijn tegen aanvallen van kwantumcomputers. MAM maakt het ook mogelijk om gegevens met specifieke partijen te delen.

Data overdracht

Een ander belangrijk kenmerk van het Tangle-protocol is de overdracht van gegevens via het netwerk. Met IOTA kunnen gebruikers communicatiekanalen tussen apparaten tot stand brengen. Gegevens die via deze communicatiekanalen worden verzonden, zijn volledig geauthentiseerd en fraudebestendig.