Wat is Monero (XMR)?

Monero werd gelanceerd als open-source digitale valuta in april 2014. Het is een fork van het CryptoNote-protocol en kan net als Bitcoin gebruikt worden om verschillende goederen en diensten via het internet aan te schaffen. Monero onderscheidt zich door gebruikers een verhoogd niveau van transactionele privacy te bieden in vergelijking met hun digitale tegenhangers.

Het protocol bereikt een grotere mate van transactionele privacy door de implementatie van cryptografische technologieën zoals: Ring Confidential Transactions (RingCT), stealth-adressen en ring signatures. De focus van Monero op privacy zorgt er bijvoorbeeld voor dat gegevens zoals afzender, ontvanger en het bedrag tijdens de transactie verborgen blijft.

Vergelijkbaar met cryptocurrencies als Ethereum en Bitcoin maakt Monero gebruik van een proof-of-work (PoW) consensusmechanisme, waarbij miners een cryptografische puzzel moeten oplossen om een ​​block transacties toe te voegen aan de Monero-blockchain. De huidige beloning hiervoor is 4,39 XMR, maar de beloningen zullen afnemen tot eind mei 2022, waarna een beloning van 0,20 XMR voor een vast block wordt geïmplementeerd.

In tegenstelling tot andere digitale valuta die een vaste blockgrootte hebben (het Bitcoin-protocol heeft bijvoorbeeld een vaste blokgrootte van 1 MB), gebruikt het Monero-protocol een dynamische blockgrootte die verandert op basis van de vorige 100 blocks. Perioden met een hoog transactievolume leiden ertoe dat de blockgrootte toeneemt, terwijl periodes met een laag transactievolume ertoe leiden dat de blockgrootte afneemt.

Privacy first

Stealth-adressen

Stealth-adressen zijn een methode waarmee aanvullende beveiliging kan worden verleend aan de ontvanger van digitale valuta. Van de afzender wordt eenmalig een willekeurig  adres voor een bepaalde transactie gevraagd. Wanneer er meerdere transacties naar een stealth-adres worden verzonden, komt dit niet op de blockchain te staan als meerdere transacties naar hetzelfde adres. Op de blockchain lijkt het alsof die meerdere transacties naar verschillende adressen zijn verstuurd. Dit maakt het onmogelijk om transacties aan het public adres van de ontvanger of eenmalige gegenereerde adressen te koppelen. De eigenaar van het stealth-adres kan dan zijn private view key gebruiken om al zijn inkomende transacties te bekijken.

Als een website bijvoorbeeld donaties in een digitale valuta wil ontvangen maar niet wil dat deze donaties op de blockchain gevonden kunnen worden, kunnen ze een stealth-adres publiceren in plaats van een openbaar adres. Door dit te doen zal voor elke nieuwe donatie een eenmalig adres worden gegenereerd, waardoor het onmogelijk wordt om de transactie-activiteiten van de website bij te houden.

Ring Signatures

Monero maakt gebruik van ring signature-technologie om de privacy van een gebruiker aan de invoerzijde van een transactie te beschermen. Een ring signature is een type digitale handtekening waarin een groep mogelijke ondertekenaars wordt samengevoegd om een ​​onderscheidende handtekening te maken die een transactie kan autoriseren.

Een ring signature bestaat uit de feitelijke ondertekenaar, die vervolgens wordt gecombineerd met niet-ondertekenaars om een ​​ring te vormen. De echte ondertekenaar en niet-ondertekenaars in deze ring worden allemaal als gelijk en geldig beschouwd. De daadwerkelijke ondertekenaar is een eenmalige uitgavensleutel die overeenkomt met een output die wordt verzonden vanuit de wallet van de afzender. De niet-ondertekenaars zijn verleden transactie-outputs op de Monero-blockchain. Deze vroegere transactie-outputs fungeren als een afleiding in de ring signature-transaction door deel uit te maken van de inputs van de transactie. Vanuit het perspectief van een externe partij lijken alle inputs even waarschijnlijk de output die in een transactie wordt uitgegeven. Monero maakt gebruik van ring signature-technologie om de afzender te helpen de oorsprong van een transactie te verbergen door ervoor te zorgen dat de inputs niet van elkaar te onderscheiden zijn.

Als Hans bijvoorbeeld Monero naar Linda wil sturen, met een ringgrootte van vijf, wordt een van de vijf inputs van de wallet van Bob gehaald. Deze wordt vervolgens aan de ring signature-transactie toegevoegd. De andere vier inputs zijn eerdere transactie-outputs die van de Monero-blockchain worden gehaald. Deze vier inputs zijn afleidingen en vormen een groep van vijf mogelijke ondertekenaars wanneer ze zijn gefuseerd met de input uit Bob’s wallet. Een derde partij zou niet kunnen bepalen welke input daadwerkelijk werd ondertekend door Bob’s eenmalige bestedingssleutel. Met behulp van een key image kan het Monero-netwerk echter verifiëren dat het bedrag dat aan Linda is overgedragen nog niet eerder is uitgegeven.

RingCT

Ring Confidential Transactions werken op een andere manier. Als voorbeeld:

Hans bezit 10 Monero en zou graag 5 Monero naar Linda willen sturen. Omdat een output op de Monero-blockchain niet twee keer kan worden uitgegeven, moet Hans de output in zijn geheel uitgeven en het wisselgeld aan zichzelf teruggeven. De transactie van Hans zou dus als volgt zijn: één input van 10 Monero en 2 outputs. Eén output is 5 monero voor Alice, en de andere 5 monero wordt teruggestuurd naar Bob.

Het doel van de ring confidential transaction privacy feature is om alleen de deelnemers van de transactie toe te staan ​​het bedrag te zien dat wordt verstuurd. Tegelijkertijd is het echter ook noodzakelijk dat het netwerk in staat is om de geldigheid van deze transactie te bevestigen. Om te bewijzen dat de transactie tussen Hans en Linda niet frauduleus is, moet de som van de transactie-input gelijk zijn aan de som van de output. In dit geval moet in de transactie tussen Hans en Linda de input van 10 Monero ook gelijk zijn aan de output van 10 Monero.

Fungibiliteit

Vanwege Monero’s focus op privacy, kan het worden beschouwd als een echt fungibele valuta. Fungibiliteit betekent eenvoudigweg dat een eenheid van een goed of valuta uitwisselbaar is voor een andere eenheid zonder verlies van waarde. De Amerikaanse dollar is bijvoorbeeld fungibel omdat 1 dollar kan worden ingewisseld voor een andere zonder verlies van waarde. Aangezien de route die een bitcoin heeft afgelegd volledig terug te traceren is, kan een bitcoin die ooit onderdeel was van illegale activiteiten als “bedorven” worden bestempeld. Verkopers kunnen deze bedorven bitcoins weigeren en daardoor verliezen die bitcoins hun waarde. Ruilen zonder verlies van waarde is niet langer mogelijk, d.w.z. dat deze bitcoins niet-fungibel zijn.

Vanwege de hierboven beschreven implementatie van de cryptografische privacytechnologie is het volgen van een Monero-coin op de blockchain in wezen onmogelijk. Dit onvermogen om XMR te kunnen volgen betekent dat een Monero nooit als “bedorven” kan worden bestempeld.