Wat is NEM (XEM)?

NEM (New Economic Movement) is opgericht door een groep die bekend staat als ‘UtopianFuture’. Het is een peer-to-peer cryptocurrency- en blockchain-platform. De NEM-broncode is niet afgeleid van een bestaande blockchaincode. De broncode van NEM is  volledig in de Java-programmeertaal geschreven en is volledig origineel.

Het doel van het project is om een veilig economisch systeem op de blockchain te creëren. De blockchain kan functioneren als een overboekingsnetwerk, financieel afrekeningsmechanisme, berichtenservice, het kan smart contract-functionaliteiten bieden en kan gebruikers zelfs toestaan hun eigen cryptocurrency te maken.

Features zoals:

  • Harvesting-mechanisme
  • Proof-Of-Importance Consensus-algoritme
  • Node Reputation System
  • Namespaces & Mosaics
  • Multisignature transacties en versleutelde berichten

zijn allen ontworpen om een volledig economisch ecosysteem op de NEM-blockchain tot stand te brengen.

Harvesting-mechanisme

Harvesting (oogsten) is het proces waarbij een harvester (node) een transactieblock berekent en dit vervolgens aan de blockchain toevoegt. Zodra een block is berekend en aan de blockchain is toegevoegd, ontvangt de harvester de vergoedingen voor dat block. Dit proces is een stimuleringsmechanisme dat is ontworpen om harvesters aan te moedigen het netwerk te onderhouden. NEM maakt ook gebruik van gedelegeerd harvesten. Bij dit proces kan een gebruiker anderen vragen om de vergoedingen in een block te berekenen en te verwerken. De vergoedingen die worden geïnd bij het voltooien van gedelegeerd harvesten worden rechtstreeks gegeven aan de gebruiker die het proces heeft geactiveerd.

Proof-Of-Importance Consensus-algoritme

Het proof-of-importance (POI) consensusalgoritme van NEM wordt gebruikt om te bepalen welke gebruiker een block transacties op de blockchain zal berekenen. De kans dat een gebruiker gekozen wordt is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals o.a.: het aantal crypto dat de gebruiker bezit, het aantal transacties dat een gebruiker verricht en met wie de transacties worden uitgevoerd. Zo probeert het protocol gebruikers de crypto uit te laten geven, in plaats van ze in de wallet te houden. Hoe groter de kans de gebruiker heeft om gekozen te worden, hoe groter de kans dat de gebruiker een block mag verwerken op de NEM-blockchain. Het POI-consensusalgoritme kan worden vergeleken met het proof-of-work (PoW) en het proof-of-stake (PoS) consensusalgoritme, dat geen rekening houdt met transactievolumes van gebruikers.

Node-reputatie

Om de gezondheid van het netwerk te onderhouden maakt NEM gebruik van het Eigentrust++ reputatiesysteem voor het identificeren en uitsluiten van slechte nodes op het netwerk. Eigentrust++ evalueert het gedrag van een node in het verleden om vast te stellen of het een slechte actor is of niet.

Namespaces & Mosaics

Namespaces op het netwerk zijn ongeveer hetzelfde als internet-domeinnamen maar dan voor blockchain-technologie. Met behulp van Namespaces kan een gebruiker meerdere domeinen en subdomeinen maken voor verschillende projecten op het NEM-netwerk.

Mosaics zijn custom activa op de NEM-blockchain. Deze activa kunnen worden gekoppeld aan fysieke, waardevolle activa en zijn ontworpen om verhandelbaar te zijn op het netwerk. In NEM-mosaics kunnen ook kosten en gepersonaliseerde beschrijvingen van  activa opgenomen worden. Ten slotte is elk Mosaic gekoppeld aan een unieke Namespace/domein op het NEM-netwerk.

Multisignature transacties en versleutelde berichten

De NEM-blockchain maakt gebruik van multisignature (multisig) technologie op zijn platform. Met deze technologie kunnen meerdere gebruikers toegang krijgen tot een account die door het netwerk is gedefinieerd als multisig. Met multisig-accounts kunnen transacties op de blockchain alleen worden verzonden als meerdere gebruikers de transactie ondertekenen. Multisig-accounts kunnen nuttig zijn voor rekeningen die door meerdere personen beheerd moeten kunnen worden.

Het NEM-project biedt gebruikers ook de mogelijkheid om versleutelde berichten te verzenden tijdens transacties op het netwerk.