Wat is NEO?

NEO werd opgericht door Da Hongfei. Het is de eerste open-source blockchain in China die blockchain-technologie gebruikt om een smart contract ecosysteem te ontwikkelen. Net zoals Ethereum stelt de NEO-cryptocurrency ontwikkelaars in staat om decentrale applicaties (DApps) op het platform te ontwikkelen. Innovaties zoals:

  • NeoContract
  • Digitale identiteit
  • Digitale certificaten
  • Superconducting transacties
  • Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT)-consensusmechanisme
  • Quantum-Computer-Proof Technology – NeoQS
  • Cross-chain Interoperability Protocol – NeoX

Deze zijn allemaal ontworpen als verbetering op het Ethereum-model om zo een slimme economie te realiseren.

NeoContract

Met NEO smart contracts, bekend als NeoContracts, kunnen ontwikkelaars gedecentraliseerde applicaties op de NEO-blockchain bouwen. Smart contracts worden op de blockchain opgeslagen en worden automatisch uitgevoerd volgens de verplichtingen die in het contract zijn vastgelegd. Smart contracts die geschreven zijn op de Ethereum-blockchain ondersteunen momenteel alleen de Solidity-programmeertaal. NeoContracts zijn intuïtiever zijn en kunnen in programmeertalen zoals C#, Java en Go worden geschreven.

Digitale identiteit, digitale certificaten en superconducting transacties

Naast het faciliteren van de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties met gebruik van NeoContracts, maakt de NEO-cryptocurrency ook de digitalisering van echte assets mogelijk. Dit betekent dat fysieke activa kunnen worden weergegeven als een digitaal activa op de blockchain. Het eigendom van een fysiek activa kan dus worden overgedragen tussen verschillende eigenaren op de NEO-blockchain. Dit proces wordt gedreven door het gebruik van NEO’s digitale identiteit, digitale certificaten en superconducting transacties. Een digitale identiteit verwijst naar de identiteitsinformatie van individuen, organisaties en andere entiteiten die in elektronische vorm bestaan. Gebruikers kunnen hun fysieke activa digitaliseren en verhandelen, omdat digitale identiteitstechnologie een manier biedt om een digitaal activa te koppelen aan een fysieke activa. Digitale identiteiten kunnen ook rechten op de NEO-blockchain hebben maar dit is alleen mogelijk als een digitale identiteit wettelijk is geaccrediteerd op de Public Key Infrastructure (PKI), het meest algemeen aanvaarde digitale identiteitssysteem. Het NEO-team is ook voornemens om digitale activa die zijn geregistreerd door een gevalideerde digitale identiteit te laten vallen onder de relevante nationale wetgeving.

Het gebruik van digitale certificaten door NEO stimuleert ook de uitwisseling van digitale activa omdat deze certificaten het probleem van onbetrouwbare gebruikers op het netwerk oplost. Door het gebruik van digitale certificaten kan iedereen activa registreren en verhandelen op de NEO-blockchain en deze laten reguleren en beschermen volgens nationale wetgeving.

De NEO-cryptocurrency maakt ook gebruik van superconducting transacties die een veilige uitwisseling van digitale gegevens mogelijk maken. Middels dit mechanisme worden kopers en verkopers van digitale activa off-chain gekoppeld op een gecentraliseerde beurs. De  transactie met digitale activa worden echter verwerkt op de NEO-blockchain zelf. Het is de bedoeling dat dit mechanisme transacties op de NEO-blockchain efficiënter maakt.

Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT)-consensusmechanisme

Het dBFT-consensusmechanisme van NEO maakt brede gebruikersparticipatie op het NEO-netwerk mogelijk door het gebruik van proxy-voting. Gebruikers die NEO-cryptocurrency hebben, kunnen stemmen op een boekhouder (of node). De rol van boekhouders is het valideren van blocks op de NEO-blockchain. Een consensusvereiste van twee-derde onder boekhouders moet worden bereikt voordat een block kan worden gevalideerd en aan de blockchain kan worden toegevoegd. Het dBFT-consensusmechanisme maakt gebruik van digitale identiteitstechnologie. Boekhouders op het NEO-netwerk kunnen dus individuen of instellingen zijn.

Quantum-Computer-Proof Technology (NeoQS) & Cross-chain Interoperability Protocol (NeoX)

NeoQS (Quantum Safe) is een cryptografisch mechanisme dat is bedoeld om te voorkomen dat de NEO-blockchain wordt gehackt door kwantumcomputers.

NeoX is een protocol dat interoperabiliteit tussen verschillende chains implementeert. Op deze manier biedt het NEO-netwerk een middel om digitale activa tussen verschillende blockchains te verhandelen. NeoX kan worden onderverdeeld in twee delen: cross-chain assets exchange-protocol en cross-chain distributed transaction-protocol. Het cross-chain exchange-protocol zorgt ervoor dat partijen die een transactie aangaan dit kunnen doen via verschillende blockchains. Het cross-chain distributed transaction-protocol maakt cross-chain smart contracts mogelijk. Dit betekent dat verschillende functies van een smart contract op verschillende blockchains kunnen worden uitgevoerd.

De NEO-cryptocurrency & NeoGas (GAS)

De volledige voorraad van de NEO-cryptocurrency is in omloop en kan worden gebruikt bij uitwisseling van digitale assets op de NEO-blockchain. NEO is beperkt tot een totaal van 100 miljoen eenheden en geeft NEO-houders het recht om op boekhouders te stemmen. NEO-houders hebben ook recht op dividendbetalingen in de vorm van GAS-tokens.

GAS-tokens zijn verantwoordelijk voor het besturen van het NEO-netwerk; gebruikers betalen een vergoeding voor de werking en opslag van tokens en smart contracts. Deze vergoeding wordt gebruikt als stimuleringsmaatregel om boekhouders ertoe aan te zetten misbruik van het NEO-netwerk te voorkomen.

Bestuursmechanisme

Het bestuursmechanisme van NEO kan in twee delen worden verdeeld: on-chain governance en off-chain governance. Voor on-chain governance zijn NEO-houders de netwerkeigenaars die het NEO-netwerk beheren via het stemmen op boekhouders. NEO’s off-chain governance staat bekend als het NEO Council en bestaat uit de oprichters van het NEO-project. De NEO Council is verantwoordelijk voor het bevorderen en ontwikkelen van het NEO-ecosysteem.