Wat is QTUM?

Qtum is een in Singapore gevestigd open-sourceproject dat het Bitcoin Unspent Transaction Output (UTXO)-model combineert met de Ethereum Virtual Machine (EVM). De EVM zorgt voor compatibiliteit met op Ethereum gebaseerde smart contracts die in Solidity zijn geschreven. Met het gebruik van zijn kerntechnologie, “Account Abstract Layer”, slaat het een brug tussen het UTXO-model van Bitcoin Core en de EVM. Het doel hiervan is om smart contracts en gedecentraliseerde applicaties mogelijk te maken op het fundament van Bitcoin. Qtum maakt gebruik van een proof-of-stake consensusmechanisme en heeft de volgende features:

  • Blocktijd van ~ 120 seconden
  • Blockgrootte van 2 MB
  • Maximaal aanbod van 100 miljoen

Het project wil oplossingen aan bedrijven te bieden door de beste delen van de Bitcoin- en Ethereum-protocollen te combineren. Met de verdere ontwikkeling van het project wil de Qtum Foundation zijn platform beschikbaar maken voor industrieën zoals: logistiek, financiën, productie en nog veel meer.

Qtum werd op de markt gebracht als een toolkit voor ontwikkelaars om robuuste gedecentraliseerde applicaties te ontwikkelen. In tegenstelling tot het gebruik van een “account-gebaseerd model”, zoals Ethereum, is Qtum gebouwd op het UTXO-model van Bitcoin. Vanwege de manier waarop het technologisch is opgezet, zijn Ethereum smart contracts en Bitcoin Improvement Proposals (BIP) compatibel op de Qtum-blockchain.

Account Abstract Layer (AAL)

De Account Abstract Layer dient als contactpunt tussen het Bitcoin-protocol en de Ethereum Virtual Machine. Smart contracts die voorheen niet konden worden uitgevoerd in mobiele toepassingen of opslagapparaten, zouden in theorie mogelijk zijn vanwege de Account Abstract Layer. Door de AAL bovenop de Bitcoin-blockchain te gebruiken, kan een protocol van het Bitcoin-netwerk dat bekend staat als “Simple Payment Verifications” (SPV’s) worden gebruikt. Het SPV-protocol stelt gebruikers in staat om te communiceren met een blockchain zonder het te hoeven downloaden. Met het SPV-protocol gebruikt Qtum hun lite wallet, Go-Mobile.

Go-Mobile

Go-Mobile is een platform dat het gebruik van gedecentraliseerde applicaties op mobiele apparaten mogelijk maakt. Door gebruik te maken van het SPV-protocol van het UTXO-model van Bitcoin, kan Qtum zogenaamde lite wallets gebruiken om te communiceren met smart contracts en gedecentraliseerde applicaties. Het directe voordeel van het gebruik van het SPV-protocol is dat een gebruiker geen hele blockchain hoeft te downloaden om ermee te kunnen communiceren.

Daarnaast breidt Qtum dit uit naar IoT-apparaten. Door gebruik te maken van hun AAL-technologie en SVP-compatibiliteit laat Qtum slimme apparaten synchroon lopen met het blockchain-netwerk zonder een volledige node te worden. Het vermogen om via slimme apparaten met gedecentraliseerde applicaties te communiceren, zou een grotere stimulans zijn voor bedrijven om de technologie te gebruiken.