Wat is Zcash (ZEC)?

Zcash werd opgericht door Zooko Wilcox. Het is een peer-to-peer cryptocurrency waarmee privé-transacties op een blockchain gedaan kunnen worden. Net als Bitcoin kan Zcash worden gebruikt als een ruilmiddel om goederen en diensten te kopen maar Zcash laat toe dat al deze transacties privé zijn. Met Bitcoin kan je het adres van een gebruiker identificeren en vervolgens de geldstromen naar en van dat adres volgen. Zcash versleutelt al deze informatie, waardoor de gebruiker meer anonimiteit krijgt. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van het speciale proof of construction dat bekend staat als zk-SNARK, een afkorting voor “zero-knowledge Succinct Non-interactive ARgument of Knowledge”.

zk-SNARK

zk-SNARK is een nieuwe vorm van zero-knowledge cryptografie. Met zero-knowledge proofs kan een partij (de bewijzer) de andere partij (de bevestiger) ervan overtuigen dat een verklaring waar is zonder dat er informatie over de verklaring zelf wordt vrijgegeven. Dit proces kan worden uitgevoerd zonder enige interactie tussen de bewijzer en de bevestiger. Een bewijzer kan bijvoorbeeld aan de bevestiger bewijzen dat er een willekeurige hash-waarde bestaat zonder dat er informatie over de hash-waarde wordt vrijgegeven. Met zero-knowledge privacy in Zcash moet de functie die de geldigheid van een transactie bepaalt (volgens netwerkconsensusregels) beslissen of een transactie geldig is, zonder informatie over de transactie zelf te onthullen. Dit wordt bereikt door een deel van de consensusregels van Zcash in zk-SNARKs te versleutelen.

Met behulp van zk-SNARKs kunnen transacties op de blockchain volledig worden afgeschermd (versleuteld). Informatie zoals het adres van de afzender en de ontvanger, en de waarde van de transactie zijn allemaal cryptografisch versleuteld. Om dit te doen, construeert de afzender van een afgeschermde transactie een bewijs om aan te tonen dat, met een grote waarschijnlijkheid:

  • De inputwaarde gelijk is aan de outputwaarde voor elke afgeschermde transactie.
  • De afzender de privébestedingssleutels voor de input heeft, waardoor hij of zij de autoriteit heeft om het bedrag te besteden.

Dit is in tegenstelling tot cryptocurrencies zoals Bitcoin, waar transacties worden gevalideerd door koppeling van het afzenderadres, ontvangeradres en input- en outputwaarden op de blockchain. Dit betekent dat elk stuk informatie over die transactie voor iedereen zichtbaar is. Het enige stukje informatie dat in een afgeschermde transactie wordt onthuld, is dat een transactie op een bepaald moment plaatsvond.

Zcash biedt gebruikers ook de mogelijkheid om hun adres afgeschermd óf transparant te maken. Zcash-betalingen die van een afgeschermd adres naar een transparant adres worden verzonden onthullen de waarde van de transactie die wordt ontvangen door het transparante adres. Zcash-betalingen van een transparant adres naar een afgeschermd adres onthullen de transactiewaarde die wordt ontvangen door het afgeschermde adres niet.